banner

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm


Giải mã ý nghĩa đằng sau những tên gọi của đất nước Nhật Bản

Giải mã ý nghĩa đằng sau những tên gọi của đất nước Nhật Bản

23/11/2018
Theo truyền thuyết, Phù Tang là một loại cây dâu rỗng lòng, nơi mà thần mặt trời nghỉ chân trước khi cưỡi xe lửa du hành bầu trời từ đông sang tây.
Chi tiết